Bloggen v 47

Den här veckans blogg kommer handla om hur vi på Björnen jobbar med de estetiska uttrycksformerna bild, form, drama, sång och musik i vår utbildning. I våra styrdokument står det tydligt att vi ska låta barnen få utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i dessa olika uttrycksformer.
Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker.

Forskning visar på att det är viktigt att barn får utöva konstnärliga och praktiska förmågor för att kunna ta till sig det teoretiska kunskaperna. Så det du gör med kroppen stannar i knoppen. På Björnen ser våra undervisningsstunder ut precis så. Vi pratar om till exempel ekorren, vi diskuterar och läser fakta tillsammans. Sedan skapar vi en ekorre av något material. Vi dramatiserar och sjunger om ekorren samt att vi använder oss av digitala verktyg när vi forskar om ekorren. Barnen använder då olika estetiska uttrycksformerna för att lära sig om djuret. Genom detta arbetssätt tror vi att barnen skapar en nyfikenhet och ett intresse för lärandet. Vi lär inte bara med hjärnan utan även med ögonen, känseln, synen och kroppen.

Under barnens tid på förskolan få de stifta bekantskap med alla dessa olika estetiska läroprocesser, anpassade efter barnens ålder och mognad.
Då barnen är yngre, kan ett första steg vara att få pröva på material såsom färgpennor, limstift, flaskfärg och utforska play-doh-deg.
Vad händer då färg hälls ut på ett papper? Vilka verktyg kan användas? Hur använder jag mig av ett lim? Hur smakar färg egentligen? Degen kan vara en liten eller stor klump som först är varm och sedan svalnar. Den kan också bli helt platt med hjälp av en kavel! Genom att pröva sig fram så skaffar sig barnet erfarenhet av alla olika material och hur de kan användas.
Det finns många sinnen att använda för att uppleva en ny känsla!


Vi lägger ju stor vikt vid att alla barn ska få möjlighet att få skapa antingen enskilt eller i grupp. Vårt fokus ligger inte på den färdiga produkten, utan vi ser hellre till skapandeprocessen, där vi kan se hur intresset är och att barnen oftast har egna idéer om hur resultatet ska bli.

Då vi gjorde våra pantersniglar så använde vi oss av lera. Det var inte helt enkelt att forma, men med lite vägledning av pedagoger och kompisar så gick det hur bra som helst. Efter de hade torkat så målades de i naturtrogna färger.

Nästa djur vi lyfte fram var näbbmusen, och då använde vi oss av tyg, sytråd, vadd och lim. Två sidor skulle sammanfogas och när det bara var ett litet hål kvar så fylldes den med vadd. Vissa blev taniga och andra hade ätit en massa gott i skogen. Olika och personliga blev de förstås. Numera bor de i fönstret som vetter ut mot gården.

Ofta när vi har varit i skogen så kan vi höra att det låter i trädstammarna. Om vi är tysta och stilla så ser vi att det är hackspettarna som håller på och jobbar för fullt.
Till att göra egna hackspettar hemma använde vi oss av tomma toalettrullar (återvinning), färg, silkespapper, garn, en flirtkula och små pinnar och tallbarr från skogen. Nu har alla hackspettar flyttat in till oss och sitter ihop på trädens stammar.

Även ekorren har vi fått span på i Lill-Jans-skogen. Den springer snabbt upp och ner för trädstammarna och kastar sig mellan träden. Våra ”hemma-ekorrar” är även de gjorda av toapappersrullar ( bra material det där ) som målats. Av papper har det sedan klippts ansikte, svans och tassar. Kronan på verket blev en pompom-boll i valfri färg som nos. De kommer snart att flytta in hos näbbmössen.

De estetiska läroprocesserna sång och dans är stående inslag på vår förskola. En gång i veckan så träffas alla barn på förskolan för en gemensam sångsamling, och utöver den så sjunger vi, rimmar & ramsar vi flera gånger i veckan både med och utan instrument. Dansen får plats både i sånglekar, rörelselåtar och till musik i olika genrer. Den här terminen har vi under vilan och stunder vi målat lyssnat till klassisk musik, instrumentalmusik och visor. Vi jobbar också med drama på så sätt att vi dramatiserar t.ex en bok vi läst, charader där vi gestaltar exempelvis olika yrken, djur, känslor och saker samt i lekar. Förutom allt detta så sker ju givetvis en hel del spontana musikevenemang och cirkusar som barnen själva tagit initiativ till.

Det var allt för denna gång,

Trevlig helg

Bettan, Emma, Lotta, Madde, Malin, NathalieBloggen v 45

Att det skrivs mycket om barns hälsa och då kopplat till rörelse har väl inte undgått någon. Våra barn har blivit alltmer stillasittandes och i skolan var gymnastiktimmarna inte alltid prioriterade och drogs därmed ned i antalet gånger per månad. Forskning visar på att barn under 2000-talet i största allmänhet har fått försämrad motorisk förmåga på grund av för mycket stillasittandes.

Den här veckans blogg kommer beskriva hur vi på Björnen planerar utbildningen för att våra barn, Björnarna, ska få varierad rörelse under sina förskoleår hos oss.

Vi har i alla år lagt stor vikt kring barns rörelse i olika former och i olika miljöer. Att vi varje dag börjar ute på gården gör att de kommer mer eller mindre i rörelse, men ATT de kommer i rörelse kan vi gå i god för. Barnen tar sig från A till B, gräver, bär på hinkar med sand i, leker lekar, cyklar, spelar fotboll, bandy, kliver i och ur sandlådan liksom går varv efter varv runt sandlådan för att köra bilar eller går på promenad med dockor i vagnar, hoppar hopprep, sopar sand eller skottar snö et c. Våra barns muskler kommer helt enkelt i rörelse. Man kan säga att leken ute är barnens vardagsmotion. Vilken är din? Oftast nyttjar vi vår gård även på eftermiddagarna = vardagsmotion gånger två.

Förutom ovanstående utevistelse ser vi till att ta oss till olika parklekar och grönområden. Valet av parker bygger på att de ska få en variation i miljö och utmaningar. Vissa parklekar ger bättre förutsättningar för att öva balans och klättring på olika nivåer. Andra har material som vi inte kan erbjuda på förskolan så som studsmattor, gungor, berg eller stora härliga sandlådor där vi kan gräva och gräva och aldrig komma till Kina, men arm och bålmusklerna får sig en genomkörare. Grönområdena ger oss större yta att springa och leka lekar på än vår gård. Kom ihåg att transportsträckan dit och hem också är rörelse, icke att förglömma.

Varje vecka tar vi oss alla till Lill Jansskogen. Att denna stund i veckan är något speciellt, det tycker vi alla, stora som små. Skogen ger, förutom en fantastisk möjlighet att möta ojämn terräng, vilket ger musklerna så mycket stimuli, också kroppen en injektion av dopamin som förhöjer välmåendet.

”Rörelse & Gympa” kan ses på veckoschemat en gång i veckan. Här har vi pedagoger planerat aktiviteten utifrån barnens åldrar och motoriska färdigheter. Aktiviteten ska innehålla en uppvärmning, en pulshöjande del och nedvarvning. Som yngre Björn på S-E Björnen håller vi antingen till på förskolans gård, grönområde eller inne i våra lokaler. Dessa pass är ofta fyllda med musik och rörelseövningar till Mini Röris skivorna och Bamsegympa, en hinderbana med utmanande hinder och så avslutar vi med frukt. Jo, olika rörelselekar har vi såklart med.


De äldre Björnarna använder oftast Vasaparkens härliga fotbollsplan och dess områden där olika friidrottsgrenar kan utövas. När vädret blir alltför bistert för utegympa och innan isen i Vasaparken eller Östermalms IP är spolad, hyr vi en av gymnastikhallarna hos Friskis & Svettis på Sveavägen för att ha innegympa, där utmanas barnen i olika motoriska moment som åla, klättra över, hoppa, kullerbyttor och olika hinderbanor samt springlekar men…. så fort isarna spolas ser vi till att barnen får lära sig och utveckla sin skridskoåkning. Det är svårslaget att se hur barn efter barn i våra barngrupper lär sig åka skridskor!!!


När vi pedagoger planerar och senare utvärderar oss som förskola i frågan om vi ser till att ge barnen förutsättningar till att få rörelse, så brukar vi sätta betyget A. Varför? Jo, för att vi inte bara ser till att det blir av, utan att vi pedagoger är delaktiga och engagerade själva i momenten, att vi försöker och gör det lustfyllt för oss alla. Finns glädjen med kommer man långt!

”Det du lär med kroppen fastnar i knoppen”

Nu önskar vi Er alla en härlig ”rörlig” helg!

Bettan Emma Lotta Madde Malin Nathalie