Bloggen v 14

Hej

Den här veckan och nästa kommer vi skriva om hur vi på S-E Björnen tänker kring rörelse och hur vi ser till att ge våra barn förutsättning för att de ska få den rörelse de behöver, i fri form som planerad och styrd. Denna vecka skriver vi utifrån det yngre barnen 1-3 år på Björnen.

Att barn behöver rörelse förstår vi alla. Att rörelse gynnar välbefinnande är vi också väl införstådda med. Att de yngre barnens rörelse påverkar hur deras framtida inlärningsprocess, koncentrationsförmåga och socialkompetens påverkas har gemeneman lite koll på, men att rörelse har en betydande roll i de ovanstående tre områdena är nog inte så många införstådda med. Däremot är forskarna som forskat på detta väl införstådda med det och därför är rörelse, fysisk aktivitet så viktigt för oss på S-E Björnen. Vi har tagit del av forskningsartiklar, lyssnat till föreläsare inom ämnet och vi vill vara med att bygga denna grund som gynnar barnet här och nu, liksom på längre sikt.

När barnet börjar hos oss på Björnen kan det vara så att det precis lärt sig gå, eller fortfarande kryper. Oftast kan barnet gå, men helst på plan mark. Det kan det vara första gången barnet blir bekant med att ta sig fram i de olika terränger och miljöer när det börjar hos oss. Att ta sig fram inne, ute på vår gård, i parklek och i skog är inte bara en utmaning det första året hos oss utan under hela barnets förskoletid. Oavsett ålder behövs en stor portion energi, stark vilja och mod för barnet att ta nästa steg och nå det i sin motoriska utvecklingen. Det som också krävs är vår, pedagogernas inställning till rörelse, vårt engagemang och bemötande i barnets upptäckande och prövande, vår kunskap men framför allt vår syn på barnet!

På Björnen har vi bara kompetenta barn, för det är så vi ser på och vet att ett barn är. Kompetent helt enkelt! Skulle vi inte ha den barnsyn och kunskap kring barns utveckling skulle vi på ett lätt sätt kunna ”hjälpa” barnet när det vill resa sig uppt genom att lyft upp det, lyfta i och ur barnet i sandlådan eller bära det när marken är utmanande, men kunskapen är större hos oss. Alla dessa moment ger barnet så mycket mer än att ”bara” ställa sig upp, ta sig i och ur sandlådan eller få gå på den ojämna terräng som finns. Här erövrar barnet kroppskontroll, rumsuppfattning, tränar minnet liksom muskelminnet, självkänsla och tillit till sig själv och oss. Vi är närvarande och engagerade vilket gör att barnens utveckling blir lustfyllt och positivt. Vi vill vara en del i den glädje de känner i att erövra de nya kunskaperna!

Vårt engagemang visar sig i att vi aktivt ser till att våra barn får bra med tid till fysisk aktivitet, både fritt som styrd. Ute erbjuder vi lek och material som gör att barnet får den där extra rörelsestunderna. Vi hoppar hopprep, tar fram cyklar och fotbollar et c.

Då vi ska till parklekar väljer vi parklek utifrån vad vår barngrupp befinner sig i sin motoriska utveckling och var vi ser att barnen har sitt intresse. Finns ett stort intresse och behov till att få klättra, ja då väljer vi utifrån de olika parkerna som har det och väljer sedan utifrån de. Att gå tillbaka till samma park flera gånger kan ses som lite tråkigt, men för barnen handlar det om att få träna i samma klätterställning vid flera tillfällen. Det kan ta två gånger innan man ens vågar, den tredje gånger då vågar man!!! Vi går inte ”bara” till parken för att det är nära, utan det finns hela tiden ett syfte som är större och viktigare än det!

Vårt skogsviste är noga utvalt utifrån terräng och där utmaningar finns för alla våra Isbjörnar. Skogen och dess miljö är svårslagen i form av att den uppmuntrar till kroppslig rörelse som att släpa på tunga stockar, ta sig upp och ned för branta partier där det inte finns ett ditsatt räcke att hålla sig i eller ett berg med insprängda trappsteg i. Nä, här måste man jobba med kroppens muskler på annat sätt. Dessutom finns rötter, stenar, kottar och andra saker som man måste parera för för att ta sig fram upprätt.

Svårt att se höjden på detta stenblock, men det är högt och brant. Med hjälp av pinnar eller rep hjälper dom varandra upp för branten. Om och om igen låtsas de ramla ner och vill bli hjälpta upp.

Barnet är ju i ständig rörelse, både under den fria leken som vid planerad fysisk undervisning och det är viktigt att vi pedagoger ser till att skapa en bra balans mellan aktivitet och återhämtningsstunder, mellan ”puschande” och hejande för att våga ta steget och vara den viktiga trygga famn att landa i för att på nytt utmana och erövra!

Nu önskar vi en skön helg, i rörelsens tecken kanske. Detta aprilväder är i alla fall mer än rörigt och rörligt om man ser till vad som kommer ner från himlen och händer med luften.

Ses efter helgen

Bettan och Tina

En kommentar till “Bloggen v 14”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *