Bloggen v 45

Att det skrivs mycket om barns hälsa och då kopplat till rörelse har väl inte undgått någon. Våra barn har blivit alltmer stillasittandes och i skolan var gymnastiktimmarna inte alltid prioriterade och drogs därmed ned i antalet gånger per månad. Forskning visar på att barn under 2000-talet i största allmänhet har fått försämrad motorisk förmåga på grund av för mycket stillasittandes.

Den här veckans blogg kommer beskriva hur vi på Björnen planerar utbildningen för att våra barn, Björnarna, ska få varierad rörelse under sina förskoleår hos oss.

Vi har i alla år lagt stor vikt kring barns rörelse i olika former och i olika miljöer. Att vi varje dag börjar ute på gården gör att de kommer mer eller mindre i rörelse, men ATT de kommer i rörelse kan vi gå i god för. Barnen tar sig från A till B, gräver, bär på hinkar med sand i, leker lekar, cyklar, spelar fotboll, bandy, kliver i och ur sandlådan liksom går varv efter varv runt sandlådan för att köra bilar eller går på promenad med dockor i vagnar, hoppar hopprep, sopar sand eller skottar snö et c. Våra barns muskler kommer helt enkelt i rörelse. Man kan säga att leken ute är barnens vardagsmotion. Vilken är din? Oftast nyttjar vi vår gård även på eftermiddagarna = vardagsmotion gånger två.

Förutom ovanstående utevistelse ser vi till att ta oss till olika parklekar och grönområden. Valet av parker bygger på att de ska få en variation i miljö och utmaningar. Vissa parklekar ger bättre förutsättningar för att öva balans och klättring på olika nivåer. Andra har material som vi inte kan erbjuda på förskolan så som studsmattor, gungor, berg eller stora härliga sandlådor där vi kan gräva och gräva och aldrig komma till Kina, men arm och bålmusklerna får sig en genomkörare. Grönområdena ger oss större yta att springa och leka lekar på än vår gård. Kom ihåg att transportsträckan dit och hem också är rörelse, icke att förglömma.

Varje vecka tar vi oss alla till Lill Jansskogen. Att denna stund i veckan är något speciellt, det tycker vi alla, stora som små. Skogen ger, förutom en fantastisk möjlighet att möta ojämn terräng, vilket ger musklerna så mycket stimuli, också kroppen en injektion av dopamin som förhöjer välmåendet.

”Rörelse & Gympa” kan ses på veckoschemat en gång i veckan. Här har vi pedagoger planerat aktiviteten utifrån barnens åldrar och motoriska färdigheter. Aktiviteten ska innehålla en uppvärmning, en pulshöjande del och nedvarvning. Som yngre Björn på S-E Björnen håller vi antingen till på förskolans gård, grönområde eller inne i våra lokaler. Dessa pass är ofta fyllda med musik och rörelseövningar till Mini Röris skivorna och Bamsegympa, en hinderbana med utmanande hinder och så avslutar vi med frukt. Jo, olika rörelselekar har vi såklart med.


De äldre Björnarna använder oftast Vasaparkens härliga fotbollsplan och dess områden där olika friidrottsgrenar kan utövas. När vädret blir alltför bistert för utegympa och innan isen i Vasaparken eller Östermalms IP är spolad, hyr vi en av gymnastikhallarna hos Friskis & Svettis på Sveavägen för att ha innegympa, där utmanas barnen i olika motoriska moment som åla, klättra över, hoppa, kullerbyttor och olika hinderbanor samt springlekar men…. så fort isarna spolas ser vi till att barnen får lära sig och utveckla sin skridskoåkning. Det är svårslaget att se hur barn efter barn i våra barngrupper lär sig åka skridskor!!!


När vi pedagoger planerar och senare utvärderar oss som förskola i frågan om vi ser till att ge barnen förutsättningar till att få rörelse, så brukar vi sätta betyget A. Varför? Jo, för att vi inte bara ser till att det blir av, utan att vi pedagoger är delaktiga och engagerade själva i momenten, att vi försöker och gör det lustfyllt för oss alla. Finns glädjen med kommer man långt!

”Det du lär med kroppen fastnar i knoppen”

Nu önskar vi Er alla en härlig ”rörlig” helg!

Bettan Emma Lotta Madde Malin Nathalie

5 reaktioner till “Bloggen v 45”

 1. Ηej!
  Jag har märkt att många kіllаr förеdrar vаnliga tϳеjer.
  Jаg apрlåderаr männen där utе ѕom hаdе bollarna att nϳutа av kärlеken från mångа kvinnоr оch väljа dеn som han visѕte ѕkulle blі hаns bästа vän under det ojämna осh galnа som kаllаs livet.
  Jag villе varа dеn där vännеn, іnte bаrа еn stаbil, рålіtlіg och tråkig hemmаfru.
  Jаg är 27 år gammal, Mаrgаritа, från Тjeckіеn, kan engelѕka ѕрråket оckѕå.
  Нur ѕom helst, du hittаr min рrofil här: http://jaasawbtucomlofic.tk/page-88331/

 2. Нeϳ!
  Jag har märkt att många killar föredrаr vanlіga tϳejer.
  Jаg aррlåderаr männеn där utе som hаdе bоllаrna att nϳuta аv kärleken från många kvіnnоr oсh väljа dеn sоm han visste skullе blі hanѕ bäѕtа vän under dеt оϳämna oсh galnа ѕom kallas lіvеt.
  Jag villе vаra den där vännеn, іntе barа en stabіl, pålitlig осh tråkіg hemmаfru.
  Jag är 26 år gammal, Lina, från Тjeckіen, kan engelѕka ѕpråkеt oсkѕå.
  Hur sоm hеlst, du hіttаr min prоfil här: http://scanpolalaco.ml/page-35064/

 3. Неjǃ
  Jag har märkt аtt mångа kіllаr föredrar vаnlіgа tϳejer.
  Jаg аррlåderаr männen där utе som hadе bollаrna аtt nϳutа av kärleken från mångа kvіnnоr och välϳа den ѕоm han viѕste ѕkulle bli hans bäѕta vän under dеt оjämnа осh gаlna ѕom kаllаѕ lіvet.
  Jаg vіllе vаrа dеn där vännеn, intе bаrа en stabil, рålitlig oсh tråkіg hеmmafru.
  Jаg är 22 år gammal, Сhristіnа, från Тjeсkіen, kаn еngelѕkа ѕpråket осkѕå.
  Ηur ѕom helѕt, du hіttar min prоfil här: http://hesurlay.gq/page-46129/

 4. Ηеj!
  Jаg har märkt аtt många kіllar förеdrаr vanligа tϳejer.
  Jаg aррlåderаr männеn där utе som hаde bollarnа аtt nϳuta аv kärlеkеn från många kvіnnor осh välja den ѕom hаn visѕte ѕkulle bli hаns bäѕtа vän undеr dеt оjämnа oсh galnа ѕom kаllas lіvet.
  Jаg vіlle vаra dеn där vännеn, inte barа еn ѕtаbil, pålitlig och tråkіg hеmmafru.
  Jag är 23 år gаmmаl, Lіna, från Tϳeckіеn, kan engеlska sрråkеt оckså.
  Нur ѕоm helѕt, du hіttаr mіn рrоfil här: http://parpebbczujcesetkers.gq/page-21411/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *