Bloggen v 49

Höstterminen närmar sig sitt slut med stormsteg! Det har varit en härlig utbildningshöst som varit fylld med många lustfyllda och lärorika undervisningstimmar. Vår undervisningen baseras både utifrån ålder på barnen och deras utvecklingsnivå, en så kallad nivåanpassad undervisning. Det har resulterat i att vi denna hösttermin delat vår Isbjörnsgrupp på 14 barn i två och ibland tre grupper för att kunna tillgodose att alla Isbjörnar fått en god nivå på sin undervisning och utbildning.

För vår allra yngsta Isbjörnar handlar undervisning om att visa och låta dom pröva och där vi pedagoger tillsammans med dom får utveckla och upptäcka deras förmågor inom våra olika målområden. I detta prövande ligger stor vikt vid att vi som pedagoger språkar med barnen. Det innebär att jag som pedagog berättar vad vi gör, jag sätter ord på vad barnet/ barnen ser och på dess/ deras egna handlingar. Vi pedagoger är en viktig del i barnens grundläggande språkutveckling.

Att barn kan ha lättare för att till sig ett språk genom sång och musik är känt. Därav sjunger och ”rimramsor” vi mycket, och många gånger ihop med dramatisering. Här är det andra sinnen och känslor som kommer i fokus som kan stimulera språkutvecklingen. Att få gestalta en björn samtidigt som vi sjunger om den kan ge en större innebörd då det kännas i hela kroppen. Uttrycket ” det man gör med kroppen fastnar i knoppen” ligger oss varmt om hjärtat.

Genom att vi repeterar det vi gör, som sånger, aktiviteter, bekräftar ord och handling så ger vi barnen en djupare kunskap och förståelse. För varje gång vi repeterar en aktivitet så lär barnen sig något nytt, även om aktiviteten i sig och utifrån sett ser likadan ut. Ett tydligt exempel på detta är terminens undervisning med vår vän Bee-Bot.

I början bekantade sig några av barnen med Bee-Bot genom att trycka på knapparna utan att veta hur hen skulle beter sig. Några av barnen tittade på och ville inte känna eller prova att trycka på knapparna. Tillfället därpå ville alla känna och trycka på hen. Gångerna därefter hade de fått kunskap om att de oranga knapparna ihop med den gröna gjorde att Bee-Bot förflyttade sig…om hen fick ligga på mattan och inte hållas i handen. Ju fler gånger barnen får pröva, ihop med att vi pedagoger visar och vägleder barnen, ökar deras förståelse och kunskap för vad Bee-Bot är till för. Jo, det handlar om att komma i kontakt med början till programmering.

Tillfällen då barnet har möjlighet att på eget initiativ reflektera och bearbeta det som skett i undervisningen är under utbildningstiden. Det vill säga tiden mellan undervisningen och de andra rutinsituatitoner som finns under våra dagar. Vi benämner den tiden som ” fri lek”. Likväl som barnen bearbetar och reflekterar sina erfarenheter i den fria leken så gör vi pedagoger också det. Här har vi möjlighet att se och höra vad de förmedlar i leken oasvett om det är i samspel med kompisar oss pedagoger eller i sin egna lek. Frekvenser i den fria leken kan vara språngbräda till min nästa planerade undervisning och gör att jag som pedagog se hur jag ska planera min kommande undervisning.

För att erbjuda barnen tillfällen att själva reflektera använder vi oss också av pedagogisk dokumentation. Dokumentation som ibland görs med barnen och ibland görs för att visa på vad vi gör och gjort. Dessa dokumentationer sitter tillgängliga i barnens höjd vilket gör det lätt för dem att själva titta och diskutera kring bilderna på dokumentationen. Att återkoppla kring gemensamma händelser utvecklar barnens språk och befäster deras kunskaper.

Här är dokumentationer från dramastunden som två av våra yngsta Isbjörnar tittar, pekar på och språkar till. De benämner sina kompisar på fotona.

För de äldre Isbjörnarna som kommit längre i sin utveckling blir undervisningen och utbildningen något annorlunda, men det som gäller för både våra yngre och äldre Isbjörnar är att de alla ska få möjlighet att upptäcka, pröva och stimuleras till utveckling och lärande. Det uppnås genom undervisning, tid för repetition tid för fri lek där de bearbetar och reflekerar sina erfarna upplevelser.

Den här gånger handlade bloggen mer om våra yngra Isbjörnar än om våra äldre, men vi djupdyker i den gruppen vid senare tillfälle.

Nu säger vi trevlig 2:a advent och ser fram emot en ny vecka där vårt Luciafirande står för dörren.

Bettan Cissi Emma Tina

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *